Trainingsplan Modul 6

Tag 1

08:30 – 09:50 Training ALL-IN-ONE

  • Basic programming (SPI / SPTM) advanced

10:00 – 12:00 Training ALL-IN-ONE

  • Grundprogramm (SPI / SPTM ) erweitert

12:00 – 12:30 Mittagessen

12:30 – 14:50 Training ALL-IN-ONE

  • Grundprogramm (SPI / SPTM) erweitert

15:00 – 16:30 Training ALL-IN-ONE

  • Powermanagement (MINT) erweitert

Tag 2

8:30 – 10:20 Training ALL-IN-ONE

  • Powermanagement (MINT) erweitert

10:30 – 12:00 Training ALL-IN-ONE

  • Powermanagement (MINT) erweitert

12:00 – 12:30 Mittagessen

12:30 – 14:00 Training ALL-IN-ONE

  • Bildschirm-Editor Vision 5" , 8" & 17" Bildschirm erweitert

14:10 – 15:00 Training ALL-IN-ONE

  • Bildschirm-Editor Vision 5" , 8" & 17" Bildschirm erweitert

15:00 – 16:00 Abschlusstest