MOTORTECH Polska

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 30.06.2015 roku nastąpiło przekształcenie Motortech Polska Krzysztof Walicki i Wspólnicy Sp. J. w spółkę kapitałową, nowa nazwa naszej firmy to:
MOTORTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
lub w formie skróconej:
Motortech Polska Sp. z o.o.

Przekształcenie ma charakter sukcesji generalnej, Motortech Polska Sp. z o.o. zachowuje wszystkie prawa i obowiązki Spółki Jawnej.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, adresy mailowe, telefony, numer NIP, REGON oraz numery rachunków bankowych.
Bardzo prosimy o odnotowanie opisanej powyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz o kierowanie całej korespondencji i wystawianie faktur poczynając od 1 lipca 2015 roku na:
MOTORTECH POLSKA SP. Z O.O.

Pełne dane naszej spółki obecnie:
MOTORTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Polna 25, 78-122 Charzyno
NIP 6711753004
REGON 320414461
Nr KRS 0000565363

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał Zakładowy 400 000,00 PLN
Bank BGŻ BNP Paribas, nr konta 64 2030 0045 1110 0000 0248 5160

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013”.

Nazwa projektu:
Rozwój procesów produkcyjnych i wytwarzanie elektrycznych części do silników gazowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie "MOTORTECH Polska Krzysztof Walicki i Wspólnicy"

Beneficjent:
Motortech Polska Krzysztof Walicki i Wspólnicy Spółka Jawna 

Numer projektu:
WND-RPZP.01.01.02-32-090/10

Powiązane ogniwa

  • POLITYKA ŚRODOWISKA
    POLITYKA ŚRODOWISKA  (31 KB)
  • POLITYKA JAKOŚCI
    POLITYKA JAKOŚCI  (185 KB)
  • CERTYFIKAT ISO
    CERTYFIKAT ISO  (301 KB)